Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Tientallen camera’s houden klanten van filiaal Jumbo in de gaten: “Willen we dit”?’

Download Download

Ondertekenaars