Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en La├žin over de berichten dat Ryanair passagiers toch een schadevergoeding moet betalen

Download Download

Ondertekenaars