Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten, Omtzigt, Kuiken en Verhoeven over de paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen

Download Download

Ondertekenaars