Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon, Markuszower en Wilders over Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden

Download Download

Ondertekenaars