Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wörsdörfer over de stand van zaken met betrekking tot doorverwijzing bij het bellen van het nummer 1-1-3 naar het nummer 0900–0113

Download Download

Ondertekenaars