Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Futselaar over het bericht dat studenten aan de TU-Delft zijn opgelicht door nep-verhuurders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Studenten aan de TU Delft die zijn opgelicht door nep-verhuurders

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid