Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid La├žin over het schippersechtpaar dat ernstig ziek is geworden als gevolg van de met hun schip vervoerde lading die met het bestrijdingsmiddel Fosfine was behandeld

Download Download

Ondertekenaars