Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuzu over een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid