Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Markuszower en Wilders over het weigeren van de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda om gedenkplaten te plaatsen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.