Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over tekortschietende aanpak van armoede in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Tekortschietende aanpak van armoede in Nederland

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid