Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk en Markuszower over het bericht dat KLM weigerde mee te werken aan het vertrek van Lili en Howick

Download Download

Ondertekenaars