Schriftelijke vragen

Recht op gezinshereniging

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-01-2020
Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over recht op gezinshereniging

02-01-2020
Uitstel beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over recht op gezinshereniging