Schriftelijke vragen : Het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Indiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht 'De stagiair is vogelvrij'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'De stagiair is vogelvrij'

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media