Schriftelijke vragen : De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen
  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over de aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat