Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Omtzigt over berichten dat ziekenhuizen en verpleeghuizen zo vol zijn dat ouderen verzorgd worden in een hospice

Download Download

Ondertekenaars