Schriftelijke vragen

Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-11-2019
Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de openbaarheid van de broncode van het rekenmodel OPS