Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de oproep dat veel meer jongerenwerkers nodig zijn in de strijd tegen drugsgeweld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de oproep dat veel meer jongerenwerkers nodig zijn in de strijd tegen drugsgeweld

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De oproep dat veel meer jongerenwerkers nodig zijn in de strijd tegen drugsgeweld

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid