Schriftelijke vragen

Het faillissementen in de verpleeghuiszorg

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

10-12-2019
Antwoord op vragen van het lid Hijink over het faillissementen in de verpleeghuiszorg

14-11-2019
Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over het faillissementen in de verpleeghuiszorg