Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.