Schriftelijke vragen : Het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krol over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties