Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Asscher, Ploumen en Van den Hul over de rechten van LHBTI-gemeenschap en persvrijheid in Polen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-10-2019
De rechten van LHBTI-gemeenschap en persvrijheid in Polen