Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berge, Buitenweg en Den Boer over de laatste stand van zaken rondom de aanschaf van tweeduizend bodycams

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.