Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Groothuizen over het tappen van de klokkenluider in de WODC-affaire

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-10-2019
Het tappen van de klokkenluider in de WODC-affaire