Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Ploumen over borstvergrotingen pillen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over borstvergrotingen pillen

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Borstvergrotingen pillen

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid