Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het actief tegenwerken van het Zorginstituut Nederland, de NVvP en zorgverzekeraars van vergoedingen van taperingstrips

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het actief tegenwerken van het Zorginstituut Nederland, de NVvP en zorgverzekeraars van vergoedingen van taperingstrips

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het actief tegenwerken van Zorginstituut Nederland, de NVvP en zorgverzekeraars van vergoedingen van taperingstrips

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid