Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

18-09-2019
Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’