Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-09-2019
Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’