Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht 'Negatieve spaarrente voor consumenten lijkt onvermijdelijk'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Negatieve spaarrente voor consumenten lijkt onvermijdelijk’

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
Naar boven