Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen de leden Geurts en Von Martels, Lodders en Bisschop over het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Geurts, Von Martels, Lodders en Bisschop over het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid