Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het VGZ-contracteerbeleid 2020 en verder met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.