Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-08-2019
Het artikel 'Recalcitrant account holders in de IGA'