Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Beckerman en Kwint over ‘ongepaste en onwettelijke’ inzage in onderzoeksopzet Shell Papers

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.