Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over de uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

19-07-2019
De uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12