Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over de uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-10-2019
Antwoord op vragen van het lid Kröger over de uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12

19-07-2019
De uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12