Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het NRC-artikel ‘De weerbarstige realiteit van Wiebes’ beloftes’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Versnellen versterkingsaanpak Groningen
Bijlage
Capaciteitsanalyse Opname & Beoordeling. Onderzoeksverslag te presenteren aan het bestuurlijk overleg