Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Raemakers over het bericht dat jeugdrechtadvocaten massaal overwegen piketdienst terug te schroeven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Raemakers over het bericht dat jeugdrechtadvocaten massaal overwegen piketdienst terug te schroeven

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht dat jeugdrechtadvocaten massaal overwegen piketdienst terug te schroeven

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid