Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Sjoerdsma over het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Verhoeven en Sjoerdsma over het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid