Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Koopmans over het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

15-05-2019
Het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland