Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Gent en Koopmans over het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het niet tijdig ontvangen van stemdocumenten door Nederlanders in het buitenland

Indiener T. van Gent, Tweede Kamerlid