Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht waaruit blijkt dat Nederland de wettelijke verplichting om te stoppen met overbevissing uiterlijk in 2020 bij lange na niet gaat halen

Download Download

Ondertekenaars