Schriftelijke vragen : Het bericht 'Televisie naar de smaak van de netmanager'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Indiener
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht 'Televisie naar de smaak van de netmanager'

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media