Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht ‘Gratis wonen. Als je mee laat kijken in je bed’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.