Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over advocaten die de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.