Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Moorlag over ongewenste post

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Ongewenste post

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid