Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Lodders, Van der Linde en Koerhuis over de brief van de Ombudsman aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opnieuw aandacht vragen voor de korte aanvraagtermijn voor de ‘bijzondere situaties’

Download Download

Ondertekenaars