Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Lodders, Van der Linde en Koerhuis over de brief van de Ombudsman aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opnieuw aandacht vragen voor de korte aanvraagtermijn voor de ‘bijzondere situaties’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De brief van de Ombudsman aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opnieuw aandacht vragen voor de korte aanvraagtermijn voor de ‘bijzondere situaties’

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid