Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Middendorp over het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid