Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerpensioenen terugvordert

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-03-2019
Het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerpensioenen terugvordert