Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Leerkracht geschorst na beledigen profeet’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gericht aan
  A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Indiener
  M. de Graaf, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Geert Wilders, Kamerlid PVV
 • Medeindiener
  H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht 'Leerkracht geschorst na beledigen profeet'

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media