Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wilders, De Graaf en Beertema over het bericht 'Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-02-2019
Het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’