Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Gericht aan
  R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Indiener
  N. Özütok, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Westerveld over het bericht 'Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode'

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media