Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Koerhuis, Aartsen en Laan-Geselschap over het kraken van het Fort bij Velsen in de gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Koerhuis, Aartsen en Laan-Geselschap over het kraken van het Fort bij Velsen in de Gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het kraken van het Fort bij Velsen in de Gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid
Naar boven