Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis, Aartsen en Laan-Geselschap over het kraken van het Fort bij Velsen in de gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.