Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over het feit dat de Belastingdienst het recht op huurtoeslag heeft afgewezen, terwijl een burger het wel had doordat er sprake was van verworven rechten

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Circulaire over een aantal hoofdlijnen van de regelgeving en beleidslijnen van de Huursubsidiewet
Bijlage
Verworven recht in HB Toeslagen