Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wiersma en Koopmans over het artikel in de New York Times ‘Rotterdamse geneticus gebruikte mogelijk onder dwang verkregen bloedmonster van Oeigoeren’

Download Download

Ondertekenaars